Takläggare

Så skyddar rör och rännor mot regnvatten

Regnvatten är en av de största påfrestningar som ditt hus eller din fastighet kommer att uppleva. Även om du har ett bra tak som skydd så krävs också väl fungerande och rätt dimensionerade hängrännor och stuprör.

Regnvatten som fritt får falla från ett tak blåser och stänker in mot väggarna och samlas vid husets grund. Ett enda regnväder skadar inget hus men det krävs inte många säsonger för att se att ett hus utan riktiga rännor och rör blir skadat.

Trähus med trasiga eller underdimensionerade rännor och rör brukar åldras i trät vid botten av huset. Regnvattnet ramlar rakt ner på marken och studsar upp mot fasaden. Det brukar synas att trät blir mörkt och missfärgat.

På till exempel putsade hus är förfarandet ett liknande, putsen börjar helt enkelt släppa när det har regnat och stänk från vattnet kan slå upp mot husväggarna.

takläggare Sala

Riktiga rör en bra investering

Beroende på storleken på ditt hustak och vilka lutningar du har går det att räkna ut rätt dimension. Det finns standarder och tabeller att ta hjälp av men det allra bästa är förstås att anlita en takläggare eller en takmästare som har den rätta kunskapen. De som dagligen arbetar med tak och avvattning kan ge dig rätt råd och hjälpa dig att skaffa rätt material och montera rännor och rör på ett fackmannamässigt sätt.

Som amatör är det svårt att förstå alla de små saker som man måste ta hänsyn till när det gäller att få till en bra avvattning. Sitter hängrännan för långt från hustaket tar den inte emot tillräckligt med vatten från taket och du kommer att ha vatten som skadar fasaden fast du har hängrännor. Sitter stuprören på fel avstånd från husväggen kan det bli problem med stänk i slutet av stupröret - fast du lagt både tid och pengar på rör så får du väta som studsar i marken och tillbaka upp mot ditt hus.

Svämmande rännor ett varningstecken

Köper du för smala rännor till ett för stort tak orkar rännorna inte sluka allt vatten när höstens oväder kommer och rännorna svämmar över. För smala stuprör klarar inte heller att ta emot ett intensivt regn.

Har du redan i dag rännor som svämmar över när det regnar som mest? Då behöver du troligen byta ut dem för att skydda ditt hus. Under en period av några år kan det vara okej om rännor svämmar över vid något enstaka skyfall men det ska inte hända återkommande. Då finns risk för att din avvattning är för dålig och det kommer i längden att påverka hur ditt hus mår.

Våra takläggare ger dig ett tak som håller i längden